Pride nieuws

Bekijk hier onze nieuwsbeichten

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in video: “Ik struggle met mijn geaardheid, ik val minstens op de twee”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in video: “Ik struggle met mijn geaardheid, ik val minstens op de twee”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft in een YouTube-video verteld hoe hij worstelt met zijn geaardheid. “Ik weet het nog niet echt, maar ik val minstens op de twee”, klinkt het. Even verderop zegt hij ook dat hij zich “opgejaagd wild” voelt. Volgens onze politiek journalist Ivan De Vadder gaat “het over geruchten waar hij niet dieper op ingaat”.

In een YouTube-video die Conner Rousseau gedeeld heeft, vertelt hij hoe hij geworsteld heeft met zijn geaardheid. “Het is iets waar iedereen graag over speculeert, en waar ik al een jaar of drie mee worstel. Maar het is nu op een punt gekomen dat het mij verlamt. Ik struggle met mijn geaardheid. […] Ik weet het nog niet echt, maar ik val minstens op de twee. Waarom ik dat niet publiek gemaakt heb? Zolang ik struggle, wil ik dat niet publiek. Het maakt het leven niet gemakkelijker, dat je niet volledig hetero bent.”

Het is nu op een punt gekomen dat het mij verlamt. Ik struggle met mijn geaardheidConner Rousseau

“Het is 2023. Het enige dat ik erover kan zeggen: als er mensen zijn die er ook mee strugglen, je bent niet alleen, het gaat goedkomen.”

Het was tv-maker Eric Goens die het interview afnam. Hij verwijst daarbij naar de Nederlandse premier Mark Rutte, over wiens privéleven niets geweten is. “Ik heb lang gedacht dat ik hetzelfde ga doen. Tot we hier nu zitten en ik mij opgejaagd wild voel. Ik snak naar adem, en hoop dat dit mij adem en ruimte gaat geven.” Rousseau laat ook weten dat hij lang geworsteld heeft en “zich op veel te jonge leeftijd heel eenzaam voelde en donkere gedachten had”. 

“Het gaat het komende jaar heel zwaar worden, met de verkiezingen die eraan komen. Eigenlijk wilde ik na de verkiezingen iets zeggen. Maar nu knaagt en vreet het enorm. En wil ik het risico nemen dat het mij belemmert om de beste versie van mezelf te zijn?” Daarom doet hij – naar eigen zeggen – “efkes, één keer” zijn verhaal. 

Waarom komt hij er net nu mee naar buiten? “De argumentatie is dat het nu opgenomen is, omdat men na de vakantie in campagnemodus gaat en het dan als campagnestunt kan begrepen worden”, duidt onze politiek journalist Ivan De Vadder. 

Hij heeft ook wel een “merkwaardige passage” gehoord. “Hij zegt: ‘Ik voel me opgejaagd wild’. Dan gaat het over geruchten waar hij niet dieper op ingaat. En dan moet je vaststellen dat er de voorbije weken tot tweemaal een eenzijdig verzoekschrift ingediend is door de voorzitter om een publicatie offline te halen. Wij hebben weet van twee meldingen – geen klachten – van mogelijk ongepast gedrag.”

Dan denk ik: er is een outing gedaan, omdat er een aantal dingen de wereld rondgestrooid worden. Het komt een beetje over als een vlucht vooruitIvan De Vadder

“Dat geeft toch een andere context”, benadrukt De Vadder. “Dan denk ik: er is een outing gedaan, omdat er een aantal dingen de wereld rondgestrooid worden. Het komt een beetje over als een vlucht vooruit om de hele discussie over de meldingen voor te zijn.”

BEKIJK – politiek journalist Ivan De Vadder geeft meer uitleg bij de video van Rousseau:

Over welke meldingen gaat het?

Er is eerder dit jaar een onderzoek gevoerd door het parket van West-Vlaanderen na een melding over mogelijk ongepast gedrag van Conner Rousseau ten aanzien van een jongeman van 17. Die jongeman had zelf geen klacht ingediend. De melding kwam van een journalist die de jongeman zou hebben gesproken.

Conner Rousseau werd ondervraagd door de politie. Volgens onze informatie is er ook geprobeerd om de jongeman te horen, maar zou hij niet op de vraag van de politie zijn willen ingaan. In elk geval is het opsporingsonderzoek eind mei zonder gevolg geklasseerd omdat er volgens het parket van West-Vlaanderen geen sprake was van strafbare feiten of met andere woorden geen misdrijf was.  

Rond dezelfde periode ontving het parket van Antwerpen een brief waarin, volgens onze informatie, een moeder haar bezorgdheid uitte over het gedrag van Conner Rousseau ten aanzien van haar 17-jarige zoon. Meer bepaald over berichten die tussen de twee zouden zijn uitgewisseld.

Het parket van Antwerpen bevestigt dat het op 19 mei een brief heeft ontvangen. “In eerste instantie zal er onderzocht moeten worden of er sprake zou kunnen zijn van strafbare feiten. Daarvoor zijn de nodige opdrachten gegeven aan de politie. Het gaat om een opsporingsonderzoek.” Maar net als in West-Vlaanderen gaat het dus ook hier niet om een formele klacht die is ingediend tegen Conner Rousseau.  

Er is een heksenjacht tegen Rousseau geopend, waarop het gerecht gelukkig niet is ingegaan Christine Mussche – advocate Rousseau

In een reactie zegt advocate Christine Mussche, die Conner Rousseau bijstaat: “Er is een heksenjacht tegen Rousseau geopend, waarop het gerecht gelukkig niet is ingegaan en bovendien is het toch wel zeer ongewoon dat een journalist zelf naar het gerecht stapt. Dat de zaak in West-Vlaanderen reeds geseponeerd is, is bovendien veelzeggend. Over het dossier in Antwerpen werden we onrechtstreeks ingelicht en ook hier werden volstrekt foutieve zaken aangebracht “, aldus nog Christine Mussche.

Gezien de juridische context had VRT NWS hierover zelf kritische vragen willen stellen aan Conner Rousseau, maar hij wil ons geen interview geven. We hebben daarop beslist om de beelden en de klank die op YouTube zijn geplaatst, niet aan te kopen om op onze platformen te publiceren of uit te zenden.

Intussen heeft Vooruit laten weten dat VRT NWS de beelden gratis mag gebruiken. VRT NWS heeft beslist hier niet op in te gaan omdat – zelfs als de beelden gratis zijn – we niet de vragen hebben kunnen stellen die we gezien de context nodig vonden.

bron: VRT NEWS Caroline Van den Berghe, Hanne Decré