Pride nieuws

Bekijk hier onze nieuwsbeichten

VUB-student legt genderongelijkheid in Vlaamse filmsector bloot

Vrouwelijke rolmodellen en regulering zijn nodig voor structurele verandering

In de nasleep van verschillende schandalen in de filmwereld én de globale roep naar meer gendergelijkheid kwam ook de Vlaamse filmsector in het vizier. Onder begeleiding van professor Kevin Smets (VUB) nam Ynske De Neve, communicatiewetenschapper aan de VUB, in een verkennend onderzoek recent de Vlaamse situatie onder de loep en peilde naar hoe vrouwen genderongelijkheid in de sector ervaren. “Uit de getuigenissen blijkt duidelijk dat genderongelijkheid op het terrein als reëel wordt ervaren”, aldus Ynske De Neve.

Eerder onderzoek aan de VUB toonde al aan dat de Vlaamse filmsector slechter scoort dan het Europees gemiddelde, bijvoorbeeld op vlak van vrouwelijke regisseurs. In navolging daarvan ging Ynske De Neve voor haar masterproef in gesprek met tien vrouwen uit de Vlaamse filmwereld, van producenten tot regisseurs en cameravrouwen. Ze sprak ook met drie organisaties die zich de laatste jaren inzetten voor gendergelijkheid (REPRESENT, WIFTM en WANDA Collective) en analyseerde beleidsdocumenten.

Uit de getuigenissen blijkt nu ook duidelijk dat genderongelijkheid op het terrein een reëel probleem is. “De geïnterviewde vrouwen, waarvan sommigen al meer dan 30 jaar in de sector werken, ervaren dat op diverse manieren. Het gaat van infantilisering in de manier waarop ze worden aangesproken tot en met frustraties over structureel vrouwonvriendelijke structuren en het bijhorende machtsmisbruik door mannelijke collega’s en bazen”, licht De Neve toe.

Mogelijkheden tot verbetering

Het onderzoek peilde vervolgens naar manieren om de situatie te verbeteren. Naast het sensibiliseringswerk en de ondersteuning door organisaties zoals WANDA Collective kwamen twee duidelijke zaken naar voren. “Enerzijds is er nood aan vrouwelijke rolmodellen, bijvoorbeeld onder de docenten of in het curriculum van de filmscholen. Vooral jongere vrouwen willen meer kunnen opkijken naar vrouwen in hun sector. Anderzijds klinkt ook een roep om regulering. Concreet geven de vrouwen aan dat het invoeren van quota allicht de enige manier is om echt structurele verandering te brengen en oude machtsstructuren te doorbreken. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat er dan ook aandacht moet gaan naar diversiteit in de breedst mogelijke zin”, klinkt het bij De Neve.

Het onderzoek maakt deel uit van de masterproef van Ynske De Neve, onder begeleiding van Prof. Kevin Smets (Communicatiewetenschappen, VUB).